برچسب: کامپیوتر

کامپیوترها دستگاه‌های الکترونیکی هستند که می‌توانند داده‌ها را با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری پردازش کنند. کامپیوترها در زمینه‌های مختلفی از زندگی و صنعت ما کاربرد دارند. ما می‌توانیم با کامپیوترها محاسبات ریاضی را انجام دهیم، اطلاعات را ذخیره و بازیابی کنیم، ارتباطات را برقرار کنیم، بازی‌ها را اجرا کنیم و غیره.

تاریخچه و ساختار کامپیوترها

کامپیوترها از دستگاه‌های مکانیکی ساده شروع شدند که می‌توانستند عملیات‌های ساده‌ی ریاضی را انجام دهند. اولین کامپیوتر مکانیکی در قرن هفدهم توسط بلیز پاسکال ساخته شد. این دستگاه می‌توانست جمع و تفریق را انجام دهد. در قرن هجدهم، چارلز ببیج اولین کامپیوتر مکانیکی پیشرفته را طراحی کرد. این دستگاه می‌توانست عملیات‌های پیچیده‌تری را انجام دهد. اما به‌دلیل مشکلات فنی و مالی، این دستگاه تکمیل نشد.